QUẢN LÝ BIÊN LAI THU
Từ khóa:
Cơ quan thuế:
Tổng số ( 25 ) số biên lai được tìm thấy


STT Số hiệu biên lai Số lượng Từ số Đến số Đã dùng đến số Sửa / Xem
1 Chi cục Thuế Quận 1
  AA/2014T 100000 1 100000 20593 Sửa | Xem
2 Chi cục Thuế Quận 2
  AB/2014T 100000 1 100000 10807 Sửa | Xem
3 Chi cục Thuế Quận 3
  AC/2014T 100000 1 100000 7196 Sửa | Xem
4 Chi cục Thuế Quận 4
  AD/2014T 100000 1 100000 21991 Sửa | Xem
5 Chi cục Thuế Quận 5
  AE/2014T 100000 1 100000 15332 Sửa | Xem
6 Chi cục Thuế Quận 6
  AG/2014T 100000 1 100000 25008 Sửa | Xem
7 Chi cục Thuế Quận 7
  AH/2014T 100000 1 100000 24171 Sửa | Xem
8 Chi cục Thuế Quận 8
  AK/2014T 100000 1 100000 49260 Sửa | Xem
9 Chi cục Thuế Quận 9
  AL/2014T 100000 1 100000 27329 Sửa | Xem
10 Chi cục Thuế Quận 10
  AM/2014T 100000 1 100000 25476 Sửa | Xem
11 Chi cục Thuế Quận 11
  AN/2014T 100000 1 100000 30350 Sửa | Xem
12 Chi cục Thuế Quận 12
  AP/2014T 100000 1 100000 30664 Sửa | Xem
13 Chi cục Thuế Quận Gò Vấp
  AV/2014T 100000 1 100000 69438 Sửa | Xem
14 Chi cục Thuế Quận Tân Bình
  BB/2014T 100000 1 100000 43303 Sửa | Xem
15 Chi cục thuế Quận Tân phú
  BC/2014T 100000 1 100000 38123 Sửa | Xem
16 Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh
  AS/2014T 100000 1 100000 58130 Sửa | Xem
17 Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận
  BA/2014T 100000 1 100000 24486 Sửa | Xem
18 Chi cục Thuế Quận Thủ Đức
  BD/2014T 100000 1 100000 37253 Sửa | Xem
19 Chi cục thuế Quận Bình Tân
  AR/2014T 100000 1 100000 58825 Sửa | Xem
20 Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
  AU/2014T 100000 1 100000 23409 Sửa | Xem
21 Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn
  AX/2014T 100000 1 100000 15224 Sửa | Xem
22 Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh
  AQ/2014T 100000 1 100000 63774 Sửa | Xem
23 Chi cục Thuế Huyện Nhà Bè
  AY/2014T 100000 1 100000 5632 Sửa | Xem
24 Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ
  AT/2014T 100000 1 100000 260 Sửa | Xem
25 Chi cục thuế test
  ZZ/2014T 100000 1 100000 6 Sửa | Xem