QUẢN LÝ BIÊN LAI THU
Từ khóa:
Cơ quan thuế:
Tổng số ( 25 ) số biên lai được tìm thấy


STT Số hiệu biên lai Số lượng Từ số Đến số Đã dùng đến số Sửa / Xem
1 Chi cục Thuế Quận 1
  AA/2014T 100000 1 100000 21850 Sửa | Xem
2 Chi cục Thuế Quận 2
  AB/2014T 100000 1 100000 11723 Sửa | Xem
3 Chi cục Thuế Quận 3
  AC/2014T 100000 1 100000 16670 Sửa | Xem
4 Chi cục Thuế Quận 4
  AD/2014T 100000 1 100000 26382 Sửa | Xem
5 Chi cục Thuế Quận 5
  AE/2014T 100000 1 100000 18241 Sửa | Xem
6 Chi cục Thuế Quận 6
  AG/2014T 100000 1 100000 28001 Sửa | Xem
7 Chi cục Thuế Quận 7
  AH/2014T 100000 1 100000 28025 Sửa | Xem
8 Chi cục Thuế Quận 8
  AK/2014T 100000 1 100000 53538 Sửa | Xem
9 Chi cục Thuế Quận 9
  AL/2014T 100000 1 100000 31317 Sửa | Xem
10 Chi cục Thuế Quận 10
  AM/2014T 100000 1 100000 29433 Sửa | Xem
11 Chi cục Thuế Quận 11
  AN/2014T 100000 1 100000 32534 Sửa | Xem
12 Chi cục Thuế Quận 12
  AP/2014T 100000 1 100000 33272 Sửa | Xem
13 Chi cục Thuế Quận Gò Vấp
  AV/2014T 100000 1 100000 77166 Sửa | Xem
14 Chi cục Thuế Quận Tân Bình
  BB/2014T 100000 1 100000 48350 Sửa | Xem
15 Chi cục thuế Quận Tân phú
  BC/2014T 100000 1 100000 41925 Sửa | Xem
16 Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh
  AS/2014T 100000 1 100000 62800 Sửa | Xem
17 Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận
  BA/2014T 100000 1 100000 29114 Sửa | Xem
18 Chi cục Thuế Quận Thủ Đức
  BD/2014T 100000 1 100000 42934 Sửa | Xem
19 Chi cục thuế Quận Bình Tân
  AR/2014T 100000 1 100000 68164 Sửa | Xem
20 Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
  AU/2014T 100000 1 100000 49796 Sửa | Xem
21 Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn
  AX/2014T 100000 1 100000 22999 Sửa | Xem
22 Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh
  AQ/2014T 100000 1 100000 69774 Sửa | Xem
23 Chi cục Thuế Huyện Nhà Bè
  AY/2014T 100000 1 100000 7072 Sửa | Xem
24 Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ
  AT/2014T 100000 1 100000 1453 Sửa | Xem
25 Chi cục thuế test
  ZZ/2014T 100000 1 100000 8 Sửa | Xem