QUẢN LÝ BIÊN LAI THU
Từ khóa:
Cơ quan thuế:
Tổng số ( 25 ) số biên lai được tìm thấy


STT Số hiệu biên lai Số lượng Từ số Đến số Đã dùng đến số Sửa / Xem
1 Chi cục Thuế Quận 1
  AA/2016T 100000 1 100000 7134 Sửa | Xem
2 Chi cục Thuế Quận 2
  AB/2016T 100000 1 100000 1384 Sửa | Xem
3 Chi cục Thuế Quận 3
  AC/2016T 100000 1 100000 4736 Sửa | Xem
4 Chi cục Thuế Quận 4
  AD/2016T 100000 1 100000 13466 Sửa | Xem
5 Chi cục Thuế Quận 5
  AE/2016T 100000 1 100000 386 Sửa | Xem
6 Chi cục Thuế Quận 6
  AG/2016T 100000 1 100000 4941 Sửa | Xem
7 Chi cục Thuế Quận 7
  AH/2016T 100000 1 100000 15350 Sửa | Xem
8 Chi cục Thuế Quận 8
  AK/2016T 100000 1 100000 27177 Sửa | Xem
9 Chi cục Thuế Quận 9
  AL/2016T 100000 1 100000 5543 Sửa | Xem
10 Chi cục Thuế Quận 10
  AM/2016T 100000 1 100000 1014 Sửa | Xem
11 Chi cục Thuế Quận 11
  AN/2016T 100000 1 100000 1432 Sửa | Xem
12 Chi cục Thuế Quận 12
  AP/2016T 100000 1 100000 2544 Sửa | Xem
13 Chi cục Thuế Quận Gò Vấp
  AV/2016T 100000 1 100000 4847 Sửa | Xem
14 Chi cục Thuế Quận Tân Bình
  BB/2016T 100000 1 100000 20951 Sửa | Xem
15 Chi cục thuế Quận Tân phú
  BC/2016T 100000 1 100000 16673 Sửa | Xem
16 Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh
  AS/2016T 100000 1 100000 30060 Sửa | Xem
17 Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận
  BA/2016T 100000 1 100000 10640 Sửa | Xem
18 Chi cục Thuế Quận Thủ Đức
  BD/2016T 100000 1 100000 10945 Sửa | Xem
19 Chi cục thuế Quận Bình Tân
  AR/2016T 100000 1 100000 11868 Sửa | Xem
20 Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
  AU/2016T 100000 1 100000 2059 Sửa | Xem
21 Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn
  AX/2016T 100000 1 100000 8640 Sửa | Xem
22 Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh
  AQ/2016T 100000 1 100000 30987 Sửa | Xem
23 Chi cục Thuế Huyện Nhà Bè
  AY/2016T 100000 1 100000 1317 Sửa | Xem
24 Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ
  AT/2016T 100000 1 100000 230 Sửa | Xem
25 Chi cục thuế test
  ZZ/2016T 100000 1 100000 10 Sửa | Xem