QUẢN LÝ BIÊN LAI THU
Từ khóa:
Cơ quan thuế:
Tổng số ( 25 ) số biên lai được tìm thấy


STT Số hiệu biên lai Số lượng Từ số Đến số Đã dùng đến số Sửa / Xem
1 Chi cục Thuế Quận 1
  AA/2017T 100000 1 100000 146 Sửa | Xem
2 Chi cục Thuế Quận 2
  AB/2017T 100000 1 100000 102 Sửa | Xem
3 Chi cục Thuế Quận 3
  AC/2017T 100000 1 100000 625 Sửa | Xem
4 Chi cục Thuế Quận 4
  AD/2017T 100000 1 100000 54 Sửa | Xem
5 Chi cục Thuế Quận 5
  AE/2017T 100000 1 100000 164 Sửa | Xem
6 Chi cục Thuế Quận 6
  AG/2017T 100000 1 100000 410 Sửa | Xem
7 Chi cục Thuế Quận 7
  AH/2017T 100000 1 100000 114 Sửa | Xem
8 Chi cục Thuế Quận 8
  AK/2017T 100000 1 100000 616 Sửa | Xem
9 Chi cục Thuế Quận 9
  AL/2017T 100000 1 100000 187 Sửa | Xem
10 Chi cục Thuế Quận 10
  AM/2017T 100000 1 100000 284 Sửa | Xem
11 Chi cục Thuế Quận 11
  AN/2017T 100000 1 100000 104 Sửa | Xem
12 Chi cục Thuế Quận 12
  AP/2017T 100000 1 100000 472 Sửa | Xem
13 Chi cục Thuế Quận Gò Vấp
  AV/2017T 100000 1 100000 470 Sửa | Xem
14 Chi cục Thuế Quận Tân Bình
  BB/2017T 100000 1 100000 662 Sửa | Xem
15 Chi cục thuế Quận Tân phú
  BC/2017T 100000 1 100000 517 Sửa | Xem
16 Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh
  AS/2017T 100000 1 100000 370 Sửa | Xem
17 Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận
  BA/2017T 100000 1 100000 171 Sửa | Xem
18 Chi cục Thuế Quận Thủ Đức
  BD/2017T 100000 1 100000 595 Sửa | Xem
19 Chi cục thuế Quận Bình Tân
  AR/2017T 100000 1 100000 1312 Sửa | Xem
20 Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
  AU/2017T 100000 1 100000 231 Sửa | Xem
21 Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn
  AX/2017T 100000 1 100000 447 Sửa | Xem
22 Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh
  AQ/2017T 100000 1 100000 567 Sửa | Xem
23 Chi cục Thuế Huyện Nhà Bè
  AY/2017T 100000 1 100000 72 Sửa | Xem
24 Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ
  AT/2017T 100000 1 100000 CSD Sửa | Xem | Xóa
25 Chi cục thuế test
  ZZ/2017T 100000 1 100000 24 Sửa | Xem